Category Archives

Archive of posts published in the category: health news

ความเสี่ยงต่อปัญหาทางเดินหายใจ

มีหลักฐานที่ดีว่าอากาศที่เปื้อนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดเช่นเดียวกับการอักเสบของอวัยวะที่เลวลงโรคเบาหวานและสภาวะคุกคามอื่น ๆ แต่ผลการวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศยังสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคอื่น ๆ เช่นโรคไตเรื้อรังหรือโรคไตเรื้อรังที่เกิดขึ้นเมื่อไตของผู้ป่วยชำรุดหรือไม่สามารถกรองเลือดได้อย่างถูกต้อง

เซลล์เนื้องอกที่กำลังหมุนเวียนอยู่

เซลล์เนื้องอกที่กำลังหมุนเวียนอยู่ซึ่งนักวิจัยสามารถเรียกค้นจากตัวอย่างเลือดโดยใช้โปรตีนมาลาเรีย ในระหว่างการพัฒนาวิธีการใหม่นี้นักวิจัยได้นำเซลล์มะเร็งสิบชิ้นมาเพิ่มเป็นห้ามิลลิลิตรและต่อมาพวกเขาสามารถดึงเซลล์มะเร็งออกจากเซลล์เม็ดเลือดได้ถึงเก้าในสิบเซลล์ เรานับจำนวนเซลล์มะเร็งและขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถพยากรณ์โรคได้เช่นคุณสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการรักษาได้

ผู้หญิงที่ให้กำเนิดก่อนเวลาอันควร

ผู้หญิงที่ให้กำเนิดก่อนเวลาอันควร ก่อนตั้งครรภ์ 34 สัปดาห์ ระหว่างปีพ. ศ. 2539 และ พ.ศ. 2546 และ 348 คนที่เกิดครบกำหนด ผู้หญิงทุกคนให้ตัวอย่างเลือดในช่วงตั้งครรภ์ช่วงที่ 1…

สารเคมีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมของมนุษย์ทำให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มความเป็นอันตรายต่อธรรมชาติ ภัยคุกคามต่ออาหารน้ำและความมั่นคงด้านพลังงาน ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของมนุษย์และการลดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะนี้การศึกษานานาชาติที่ตีพิมพ์ในด้านพิษวิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยอร์กได้ระบุคำถามที่สำคัญที่สุด

รพ.ราชวิถี เปิดตัว “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ”

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เผยสังคมไทยต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ โดยพบโรคจากความเสื่อมของร่างกายสูง พร้อมหนุนคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุให้การรักษาและดูแลแบบองค์รวม ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่าในปี 2568 จะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทำให้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งร่างกาย จิตใจ…