เนื่องจากต้องการเก็บรวบรวมผลงานด้านวัฒนธรรม เพื่อเชิดชูปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นในภูมิภาค ทั้งที่เป็นมรดกและผลงานร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดตั้ง ‘สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก’ เพื่อให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมสนเทศ พร้อมส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมสาขาต่างๆ โดยจัดแสดงในรูปพิพิธภัณฑ์ถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งสถาบันนี้ตั้งอยู่ที่ ‘เรือนทับเจริญ’ เดิมเป็นที่พักของ พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ)

อธิบดีกรมมหาดเล็ก ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักโบราณ ใต้ถุนสูง ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงผลงาน อาจารย์พิน อินฟ้าแสง ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ห้องแสดงหุ่นกระบอกคุณยายสาหร่าย ช่วยสมบูรณ์ ห้องแสดงเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ถ้วยชามเบญจรงค์กังไส ห้องจัดแสดงประวัติของชาวโซ่งและกะเหรี่ยง แสดงการแต่งกาย หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าทอลายต่างๆ ห้องจัดแสดงตุ๊กตาชาววัง และเครื่องจักสาน เป็นต้น บริเวณใต้ถุนเรือนจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร และวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นไถ คราด ระนาดฟาดข้าว ถังฟาดข้าว ลำแพนกั้นข้าว สีฟัด ระหัดวิดน้ำ กังหันลม เครื่องมือดักปลาชนิดต่างๆ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินที่ได้มาซึมซับบรรยากาศความร่มรื่นที่ ตำหนักทับเจริญ ในพระราชวังสนามจันทร์แล้ว ยังได้ชมมรดกทางวัฒนธรรม และเห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่ควรแค่แก่การอนุรักษ์ไว้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand