ศาลปกครองกลางยกฟ้อง กทม.ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย 1,400 ล้านบาทให้กลุ่มผู้พิการกรณีสร้างลิฟต์ในรถไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จ ด้านเครือข่ายผู้พิการเตรียมยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษา กรณีคนพิการ 430 คน ยื่นฟ้องเป็นรายบุคคลเรียกค่าเสียหายรวม 1,400 ล้านบาทจากกรุงเทพมหานคร ฐานละเมิดไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีรถไฟฟ้าBTS ให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2559 เเต่จากการสำรวจปัจจุบันกลับพบว่ามีเพียง 5 สถานีจากทั้งหมด 23 สถานี ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการอย่างครบถ้วน ส่วนที่เหลือไม่ครบถ้วน ใช้งานไม่ได้จริง

โดยใช้เวลาอ่านคำพิพากษา 30 นาที มีคำพิพากษายกฟ้อง ทั้ง2 สำนวนคดี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจในการจัดสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้พยายามทำมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบปัญหาใน5 สถานี ได้แก่ สถานีนานา สถานีสะพานตากสิน สถานีศาลาแดง สถานีชิดลมและสถานีอโศก เนื่องจากมีปัญหาด้านสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น เรื่องระบบประปา การก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ และการสร้างลิฟต์ติดกับที่พักอาศัย

นายสนธิพงศ์ มงคลสวัสดิ์ ทนายความกลุ่มเครือข่ายผู้พิการ กล่าวว่า เคารพในการตัดสินของศาล แต่กลุ่มเครือข่ายผู้พิการเห็นพ้องว่ายังมีบางประเด็น โดยเฉพาะเรื่องความจงใจของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และสามารถออกระเบียบคำสั่งในการเข้าไปก่อสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ แต่กรุงเทพมหานคร กลับไม่ได้มีการออกกฎระเบียบดังกล่าว ซึ่งหาก กทม.เริ่มทำแต่ต้น ก็จะไม่เกิดการฟ้องร้องในครั้งนี้ จึงเห็นว่า กทม.มีความจงใจละเลยมาโดยตลอด เครือข่ายจึงตัดสินใจจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภายใน30 วัน

ส่วนผู้พิการจะยื่นฟ้องทั้ง 430 คนหรือไม่นั้น คาดว่าจะมีการยื่นฟ้องราว 400 คน เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องผู้พิการ ประมาณ 30 คน เพราะไม่มีสำเนาเอกสารที่สำคัญในการฟ้องร้องคดี

ขณะที่นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (Transportation For All) กล่าวว่า คาดหวังอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง ไม่อยากให้รุ่นลูกหลานที่พิการต้องออกมาเรียกร้องต่อไป ฝากถึงหน่วยงานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้น ดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วย รวมถึงหน่วยงานรัฐที่ชูนโยบายไทยเเลนด์ 4.0 อยากให้ไทยข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง เเต่ยังไม่ดูเเลสิทธิคนพิการ ก็คงก้าวข้ามไม่ได้ ขณะที่จากนี้กลุ่มเครือข่ายจะยกระดับการเคลื่อนไหวในการต่อสู้เพื่อสิทธิคนพิการเเละเกาะติดติดตามการตรวจสอบการสร้างรถไฟฟ้าต่อไป