ความรุนแรงของอาการหอบหืดและที่อยู่อาศัยของผู้เข้าร่วม EPR 2,704 คนที่เป็นโรคหอบหืด การใช้ข้อมูล SNPs แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่มคือผู้ตอบสนองสูงหรือผู้ที่มีความรู้สึกไวต่อมลภาวะทางอากาศและมีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบ ตอบสนอง hypo หรือผู้ที่ไม่รู้สึกตัวกับมลพิษทางอากาศและมีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาการอักเสบและผู้ที่อยู่ระหว่าง

ด้วยความช่วยเหลือของผู้ทำงานร่วมกันที่ Rice University ทีมได้ใช้ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมเพื่อคำนวณระยะทางจากถนนสายหลัก ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งประเภทขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาอาศัยอยู่ห่างจากถนนสายหลักประมาณ 275 หลาหรือไม่ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าระดับมลพิษทางอากาศสูงกว่าถนนสายหลัก นักวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เป็นผู้ตอบสนองสูงและอาศัยอยู่ใกล้ถนนที่มีการเดินทางมากมีอาการหอบหืดที่แย่ที่สุดเช่นอาการหายใจลำบากไอเจ็บหน้าอกไอและหายใจถี่เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ในทางตรงกันข้ามผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เป็นผู้ตอบสนองต่อภาวะขาดสารอาหารและอาศัยอยู่ห่างจากถนนที่วุ่นวายมีอาการอ่อนลง Garantziotis สรุปการทำงานอย่างมากสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีโรคหอบหืด