ผู้หญิงที่ให้กำเนิดก่อนเวลาอันควร ก่อนตั้งครรภ์ 34 สัปดาห์ ระหว่างปีพ. ศ. 2539 และ พ.ศ. 2546 และ 348 คนที่เกิดครบกำหนด ผู้หญิงทุกคนให้ตัวอย่างเลือดในช่วงตั้งครรภ์ช่วงที่ 1 และ 2 ของการตั้งครรภ์ การวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดพบว่าสตรีที่มีระดับ EPA + DHA ในระดับต่ำสุดที่มีระดับ EPA + DHA 1.6% หรือน้อยกว่าของกรดไขมันในพลาสมาทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงกว่าการคลอดก่อนกำหนด 10 เท่า

เมื่อ เทียบกับผู้หญิงในสามกลุ่มที่มีระดับ EPA + DHA สูงกว่าหรือเท่ากับ 1.8% ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับต่ำสุดอันดับ 2 มีความเสี่ยงสูงกว่า 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงในสามกลุ่มสูงสุด ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับ EPA + DHA ในระดับต่ำการกินปลามากขึ้นหรือการเสริมน้ำมันปลาอาจลดความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด อย่างไรก็ตามผู้เขียนเตือนว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยอาจมีข้อ จำกัด