มาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโครงการริเริ่มที่ปลอดวีซ่าและการขอวีซ่ากลับเข้าเมืองใหม่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4 นายสุทัศน์กล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีได้เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนแผนงานสำหรับอาคาร 3 แห่งมูลค่า 3 พันล้านบาทที่สนามบินอุดรธานีซึ่งคาดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ Sawat ยังต้องการเห็นการสนับสนุนโครงการท่าเรือแห้งภาคเอกชนมูลค่า 1.4 พันล้านบาทที่วางแผนไว้สำหรับการซื้อสินค้าเกษตรในท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเสร็จสิ้นแล้วประมาณร้อยละ 60 และนักลงทุนชาวจีนหลายรายต่างกระตือรือร้นที่จะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว